OSP w Podwilku dziękuje wszystkim mieszkańcom, sympatykom OSP, biurom rachunkowym za przekazanie 1% podatku dochodowego w roku podatkowym 2016r.

Dzięki Waszej życzliwości oraz zaangażowaniu otrzymaliśmy 12093 zł. Powyższa kwota jest wielkim wsparciem dla naszej OSP.

W niedługim czasie poinformujemy na co zostały przeznaczone te środki.

Zarząd OSP w Podwilku zaprasza wszystkich zainteresowanych na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się 03.02.2018r. o godzinie 1700 w remizie OSP w Podwilku. 
Przypominamy że udział w zebraniu to statutowy obowiązek każdego strażaka.