Choć najstarsi mieszkańcy wsi, tradycje pożarnictwa w Podwilku szacują na dużo wcześniejsze lata, to rok 1930 należy uznać za datę rozpoczęcia działalności w naszej wsi zorganizowanej jednostki gaśniczej. Wtedy to z inicjatywy miejscowego proboszcza Jana Góralika, założona również przez niego Kasa Stefczyka, ufundowała pierwszą strażnicę pożarowa. Do grona założycieli straży pożarnej w Podwilku należy dodać Stefana Turwonia, Stanisława Krupę oraz Józefa Kozianę, który był jej pierwszym komendantem.

Nowopowstała sześcioosobowa drużyna miała na wyposażeniu węgierską pompę ręczną. Z czasem przybywało potrzebnego sprzętu gaśniczego. W 1937 roku wieś kupiła parcelę pod budowę nowej remizy. Budowę wnet rozpoczęto, tak iż w przededniu wybuchu II wojny światowej była ona bliska zakończeniu.

1 września 1939 na terytorium Orawy wkroczyli hitlerowscy agresorzy. W czasie pierwszej wojennej nocy na terenie Podwilka zastrzelono niemieckiego żołnierza, w odwecie najeźdźcy podpalili kilkanaście domostw, aresztowali około setkę mężczyzn, na czele z księdzem proboszczem Janem Góralikiem, który jako jedyny z tej grupy nie powrócił do domu, 26 października 1942 r. zmarł śmiercią męczeńska w obozie koncentracyjnym w Dachau. Pod trwającą w czasie wojny słowacką okupacją ukończona została podwilczańska remiza, pokryto dach i dobudowano wieżę

Okres powojenny przyniósł dalszy rozwój jednostki. Do 15 wzrosłą liczba strażaków. W 1948 r. otrzymali angielską motopompę, która znacząco ułatwiła poziom działań strażaków. W 1955 r. OSP Podwilk otrzymała samochód pożarniczy Star 20, który służył do 1971 r. kiedy to, został wymieniony na motopompę PO–3. W 1979 r. ze stanowiska zrezygnował wieloletni komendant Józef Koziana, jego miejsce zajął Karol Borówka. Rok później, przyznano naszej jednostce nową motopompę PO-5, jako nagrodę za kolejno trzykrotne zajęcie pierwszego miejsca w gminnych zawodach pożarniczych. Dzięki staraniom komendanta Karola Borówki rozbudowano remizę, zaś wysłużonego Stara zamieniono na samochód strażacki Żuk. W 1996 r. na stanowisku komendanta zasłużonego Karola Borówkę zastąpił Andrzej Maślanka. W 1997 r. dzięki ofiarności mieszkańców Podwilka naszej jednostce nadano sztandar, zaś podczas głównych uroczystości został udekorowany srebrnym medalem zasług dla pożarnictwa. W następnym roku komendantem został Józef Pieronek. W roku 2000 dzięki wielu staraniom nasza jednostka wzbogaciła się o austriacki samochód strażacki Steyr.

Aktywność OSP Podwilk to także działalność kulturowa. W latach 1972 – 1985. szeregi naszej jednostki zasilała miejscowa orkiestra dęta, uświetniając strażackie uroczystości i biorąc udział w akcjach pożarniczych. Strażacy organizuję doroczne festyny oraz zabawy taneczne. Jako jednostka biorą udział w uroczystościach kościelnych i gminnych.

Obecnie OSP Podwilk liczy niespełna 40 strażaków, wśród nich 4 honorowych. Doruchowie Karol Borówka oraz Eugeniusz Moldryk za swą wieloletnią ofiarną pracę zostali uhonorowani Srebrnymi Orderami Zasług dla Rzeczypospolitej.                                                                                        

wyk.Łukasz Wiater